Yến Kim Nhạn Chưng Đường Phèn

GIÁ NIÊM YẾT 45.000Đ

Yến Kim Nhạn Kids Hương Dâu

GIÁ NIÊM YẾT 48.000Đ

Yến Kim Nhạn Kids Hương Sữa

GIÁ NIÊM YẾT 48.000Đ

Yến Kim Nhạn Kids Hạt Sen

GIÁ NIÊM YẾT 50.000Đ

Yến Kim Nhạn Kids Hạt Chia

GIÁ NIÊM YẾT 50.000Đ

Yến Kim Nhạn Đông Trùng Hạ Thảo

– ăn kiêng –

GIÁ NIÊM YẾT 50.000Đ

Nước Yến Kim Nhạn Kids hương dâu lốc 6 lọ

GIÁ NIÊM YẾT 288.000Đ

Yến Kim Nhạn Chưng Đường Phèn 6 lọ

GIÁ NIÊM YẾT 270.000Đ

Yến Kim Nhạn tinh chế 1gram

GIÁ NIÊM YẾT 88.000Đ

Yến Kim Nhạn Tinh Chế 3g

GIÁ NIÊM YẾT 240.000Đ

Yến Kim Nhạn Tinh Chế

GIÁ NIÊM YẾT 2.500.000Đ – 4.200.000Đ